Лиманецька сільська рада Бериславського району Херсонської області

З 1 січня 2019 року Урядом передбачено відшкодування вартості послуг за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”). Муніципальна няня - будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91),/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають та території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі — договір) з муніципальною нянею. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовому або електронній формі такі документи:

• заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

• заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

• копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

• документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

• свідоцтва про народження дитини;

• паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

• документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

• документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

• Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між

• отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.